Etusivu > Palomiesliitto > Viestintä > Blogi: Kimin kynästä > Olisiko aikalisän paikka
18.11.2015

Olisiko aikalisän paikka

Korkeimman oikeuden tekemän palomiehen varallaolokorvauksia koskevan päätöksen jälkipuinti jatkuu kentällä.

Mediakin kiinnostui pelastuslaitosten lainvastaisesta toiminnasta – erityisesti mahdolliset palkkasaatavat kiinnostivat.

Osa pelastuslaitoksista on ryhtynyt muuttamaan varallaolo-ohjeistusta niin, että aiempi viiden minuutin varallaolovalmius on muutettu 15 minuutin valmiuteen sillä varauksella, että palomiesten korkeaan ammattimoraaliin vedoten heidän pitäisi kuitenkin vastata hälytykseen viidessä minuutissa.

Tämä toimintamalli on yhtä moitittava kuin KKO:n käsittelemä asia. 15 minuutin varallaolovalmius tarkoittaa sitä, että varallaolossa oleva viranhaltija saapuu työpaikalle 15 minuuttia kuluessa hälytyksen saatuaan. On itsestään selvää, että I- ja II-riskiluokan toimintavalmiusvelvoite (I 6min, II 10 min ja III 20 min) huomioiden 15 minuutin valmiusaika ei ole ratkaisu ongelmaan.

Palomiesten työaika on KKO:n päätöksen lisäksi muutenkin juuri nyt tarkastelun kohteena. Etelä-Savon pelastuslaitoksella on esitetty siirtymistä vakiintuneesta 42 viikkotunnin työaikajärjestelmästä 40 tunnin viikkotyöaikaan. Valitettavasti näyttää siltä, ettei työnantaja ole toteuttanut yt-lain edellyttämiä neuvotteluita asianmukaisesti tai esittänyt perusteita työaikamuutoksen lisäarvosta.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen esittämä työajan muutos tulisi heikentämään pelastustoimen vahvuuksia ja siten vaikuttaisi suoraan asukkaiden ja pelastuslaitoksen työntekijöiden turvallisuuteen.

Esitetty muutos on hyvä esimerkki johtamisesta, jolla tosiasiassa heikennetään työntekijöiden työhyvinvointia sekä yhteiskunnan turvallisuutta. Yhteiskunnalla ei ole vara maksaa virheellisistä päätöksistä aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia.

Tässä yhteydessä esitän vakavan huoleni pelastuslaitosten lain ja sopimusten vastaisten toimintamallien seuraamuksista. Kansalaisten ja pelastusalan ammattilaisten turvallisuus vaarantuu, mikäli sisäministeriö ja aluehallintovirastot eivät oma-aloitteisesti valvo pelastuslaitosten palvelutasomäärityksiä sekä toimintavalmiusaikaa.

Pelastuslaitokset siirtynevät uuden isännän alaisuuteen viimeistään vuoden 2019 alusta lukien. Nyt ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa suuria uudistuksia, ennen kuin neuvottelut itsehallintoalueiden henkilöstön siirtymisestä uuteen organisaation on saatu päätökseen.

Sellaisia uudistuksia ei pelastuslaitoksissa pitäisi tehdä lainkaan, jotka lisäävät kustannuksia ja heikentävät turvallisuutta. Lisäksi huomauttaisin, että lain ja sopimusten vastaiset päätökset ovat mitättömiä.

Kim Nikula
järjestön johtaja


Lähettäjä
Webmaster
18.11.2015
Viimeksi muokattu
08.03.2017
Tunnisteet: työaika, varallaolo