Etusivu > Palomiesliitto > Viestintä > Blogi: Kimin kynästä > Keskitytään suureen kuvaan
30.03.2016

Keskitytään suureen kuvaan

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tuottavuusraportin pääteemaksi nousi operatiivisen henkilöstön työaika ja hälytystehtävien lukumäärä.

Palomiesliitto jätti ainoana osapuolena työryhmän loppuraporttiin eriävän mielipiteensä, koska selvityksessä haettiin säästötoimenpiteitä ainoastaan miehistöstä ja alipäällystöstä — eli toimenpiteet kohdistuisivat vain noin 50 prosenttiin henkilöstöstä.

Esimerkiksi rakenteellisia uudistuksia, yleishallinnon keventämistä, prosessien uudistamista tai vaihtoehtoisten organisaatiomallien kautta löydettäviä säästökohteita ei selvityksessä suostuttu käsittelemään. Katse rajautui operatiiviseen henkilöstöön — muun henkilöstön työtehtäviä, hallintoprosessien arviointia tai varallaolopäivystykseen liittyviä hälytystehtäviä ei otettu tarkasteluun.

Mikäli ja kun etsitään säästö- ja tehostamistoimenpiteitä, tulee tarkasteluun ottaa koko organisaatio henkilöstöineen, ei vain hälytystoimintaan osallistuva henkilöstö.

Selvityksessä nostettiin epäkohdaksi pelastuslaitoksissa ylläpidettävä ns. poikkeusluvan (42 tuntia/viikko) mukainen työaikamalli. Jotkut pelastuslaitokset virheellisesti olettavat, että poikkeusluvan mukaisesta työajasta luopumalla tuottavuus lisääntyisi pelastuslaitoksissa.

Poikkeusluvan mukaisesta työajasta luopuminen tarkoittaa työajan lyhentämistä. Tämä on lähtökohtaisesti ristiriidassa maan hallituksen tahtotilan ja kilpailukykysopimuksessa sovitun työajan pidentämistavoitteen kanssa.

Kentältä tulee viestiä, että pelastuslaitokset olisivat kollektiivisesti sopineet 42-tuntisesta viikkotyöajasta luopumisesta. Toivon, että laitoksissa mietitään vakavasti tällaisen toimen tarkoituksenmukaisuutta ja seuraamuksia. Tarkoituksenmukaisuuden osalta on huomioitava pelastustoimen vuorokausirytmisen työaikamallin historiallinen toimivuus. Seuraamusten osalta on huomioitava erityisesti työaikalain säädökset.

Mikäli pelastuslaitokset ovat kollektiivisesti irtautumassa poikkeusluvan mukaisesta työajasta ja tällöin tavallaan myös keskusjärjestöjen neuvotteleman kilpailukykysopimuksen tavoitteista, niin Palomiesliitto tulee vakavasti harkitsemaan myös omaa sitoutumistaan kilpailukykysopimuksen ehtoihin. Käytännössä tällöin Palomiesliitto jäisi sopimuksen ulkopuolelle. Tämä johtaisi liittokierrokseen, jossa liitto tulisi mahdollisesti vaatimaan työ- ja virkaehtosopimuksen avaamista palo- ja pelastusalan työaikamallien osalta.

Pahimmassa skenaariossa sopimus sanottaisiin irti ja ainoiksi työaikavaihtoehdoiksi jäisivät työaikalain säännöllistä työaikaa koskevat määräykset. Tämä tarkoittaisi huomattavasti kustannuksiltaan kalliimpaa työaikajärjestelmää verrattuna nykyiseen työaikajärjestelmään. Kenen etua tämä ajaisi?

Olen aiemmin todennut ja toistan sen uudelleen: itsehallintoalueuudistus sekä kilpailukykysopimuksen jalkauttaminen ovat riittävän isoja haasteita. Ylimääräiset sähläämiset olisi nyt jätettävä sivuun, jotta isot muutokset saadaan johdettua kunnialla maaliin.

Kim Nikula
järjestön johtaja


Lähettäjä
Webmaster
30.03.2016
Viimeksi muokattu
08.03.2017
Tunnisteet: tehokkuus, työaika
Voit kommentoida kirjoitusta omalla nimelläsi. Ilman omaa nimeä lähetetyt viestit poistetaan.
Lähettäjä
webmaster
30.03.2016