Etusivu > Palomiesliitto > Viestintä > Blogi: Kimin kynästä > Henkilöstö on muutoksen voimavara
07.09.2016

Henkilöstö on muutoksen voimavara

Pelastustoimen uudistamishanke käynnistyi elokuun puolessa välissä sisäministeriön ja pelastuslaitosten järjestämällä kick off-tilaisuudella. Sen myötä käynnistyi yksi pelastustoimen historian suurimmista muutoshankkeista.

Kiinnitin tilaisuudessa huomiota erään sisäministeriön virkamiehen puheeseen, jossa hän totesi, ettei muutos näy palomiehen, paloesimiehen tai palomestarin arkipäivässä muutoin kuin että palkkakuitissa muuttuu palkanmaksajan nimi.

Tämä on aika rohkeasti ilmaistu, mutta uskon virkamiehen tarkoittaneen, että suurimmat muutokset tapahtunee hallinnossa, kun pelastuslaitosten lukumäärä vähenee näillä tiedoilla viiteen vuoteen 2019 mennessä.

Maakuntauudistus on niin suuri muutosprojekti, etten ihan heti allekirjoita väittämää, että ainoa muutos tapahtuu palkkakuitissa maksajan nimen kohdalla. Muutokselle tulee varata aikaa ja johtaa siten, että koko henkilöstö saadaan sitoutettua uudistushankkeen taakse.

Tämä tarkoittaa avointa ja riittävää viestintää ja rehellistä vuoropuhelua koko hankkeen ajan sisäministeriön, pelastuslaitosten sekä pääsopijajärjestöjen välillä. Sekä paikallis- että keskushallinnon tasolla tulee rakentaa luottamuksellisista ilmapiiriä osapuolten välillä.

Paikallishallinnon tasolla maakuntauudistusta toteutetaan yhteistyössä henkilöstön kanssa. Avoimuus, luottamuksellinen ja innovatiivinen ilmapiiri sekä kustannustehokas toiminta ovat päämääriä esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistushankkeen ohjausryhmässä.

Itsestään selvää Pohjois-Pohjanmaalla oli, että pääsopijajärjestöjen edustajat saivat edustajansa jokaiseen maakunnan työryhmään. Lisäksi pääsopijajärjestöjen edustaja nimettiin johtoryhmään.

Valitettavasti sisäministeriö ei ole priorisoinut henkilöstön mukana oloa yhtä tärkeäksi asiaksi kuin esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntahanke. Tässä on sisäministeriöllä vakava peiliin katsomisen paikka, mikäli muutosprojekti aiotaan toteuttaa hyvässä yhteistyössä pääsopijajärjestöjen kanssa.

Henkilöstöjärjestöt esittivät, että he osallistuisivat mieluusti kaikkiin muutoshankkeen työryhmiin. Ennen kaikkea on olennaista, että avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin luomiseksi tulee ohjausryhmään nimetä pääsopijajärjestöjen edustaja.

Toivon, että sisäministeriö tarkastelee omaa toimintaansa uudelleen ja priorisoi henkilöstön tärkeimmäksi muutosvoimaksi. Mikäli henkilöstö ei sitoudu tai henkilöstölle ei anneta mahdollisuutta vaikuttaa uudistusprojektiin, ei ole vaikea arvioida hankkeen lopputulosta.

Luottamuksellista ja avointa ilmapiiriä ei rakenneta hierarkkisella ja autoritäärisellä toiminnalla siten, ettei henkilöstöä huomioida hankkeessa. Henkilöstö on muutoksen voimavara ja yhdessä muutosta rakentamalla saadaan paras lopputulos aikaan.

Muutos on edelleen mahdollisuus, mikäli henkilöstö otetaan aidosti ja tasavertaisesti mukaan muutosprojektiin.

Kim Nikula
järjestön johtaja


Lähettäjä
Webmaster
07.09.2016
Viimeksi muokattu
08.03.2017
Tunnisteet: rakenneuudistus
Voit kommentoida kirjoitusta omalla nimelläsi. Ilman omaa nimeä lähetetyt viestit poistetaan.
Lähettäjä
webmaster
07.09.2016