Etusivu > Palomiesliitto > Viestintä > Blogi: Kimin kynästä > Kiitos ei maksa mitään
16.11.2016

Kiitos ei maksa mitään

Meille suomalaisille ei taida olla niin luonteenomaista jakaa positiivista palautetta työtovereille ja työntekijöille.

Miksi kiitosta on niin vaikea jakaa, vaikka jokainen meistä tietää, ettei sana kiitos vahingoita ketään?

Kiittäminen ilahduttaa jokaista joka palautteen kohteeksi joutuu - eikä maksa antajalle yhtään mitään. Kiitosta tulisi toki antaa perustellusti, mutta mieluummin useasti.

Kiittämisestä puheenollen – on syytä antaa tunnustusta pelastustoimen uudistamishankkeen projektihenkilöille sekä projektiin osallistuville tahoille. Nyt alkaa löytyä se strateginen punainen lanka pelastustoimen kehittämiseksi entistä paremmaksi toimijaksi tulevaisuudessa. Tästä erityiset kiitokset myös sisäministeriölle ja pelastuslaitoksille.

Valtakunnallisen vuoropuhelun käyminen nykyisessä organisaatiomallissa on ollut suhteellisen haasteellista – miltei mahdotonta. Meillä kun on ollut sirpaleinen pelastustoimen rakenne, jonka toimintaa eivät ohjaa valtakunnalliset sovitut strategiat ja mittarit.

Sirpaleisuus on johtanut siihen, ettei valtakunnallisesti ole yhdenmukaisia toimintamalleja ja selkeää johtamisjärjestelmää. Tämä on iso puute viranomaistoiminnassa, jonka tehtävänä on ylläpitää kansalaisten turvallisuutta ympäri vuorokauden niin normaalitilassa kuin poikkeusolosuhteissakin.

Koko pelastusviranomaistoiminnan tulisi pohjautua valtakunnalliseen johtamisyksikköön. Sitä tukisivat pelastuslaitosten alueelliset johtamis- ja hallintoyksiköt, joiden lukumäärä Suomen kokoisessa valtiossa tulisi olla enintään viisi kappaletta.

Tämä kehityssuuntaus mahdollistaisi synergiaedun myös muilla osa-alueilla. Esimerkiksi hankinnat, koulutus, kehittäminen ja henkilöstöjohtaminen yhdenmukaistuisivat – ja miksei myös virkaehtosopimusten paikalliset neuvottelut.

Uudistushankkeen eri työryhmissä on tehty loistavaa valmistelua. Muun muassa henkilöstötyöryhmässä on kehitetty rohkeita ja innovatiivisia ajatuksia.

Tälle työlle tulee antaa tuki, vaikka kaikki eivät sitä hyvänä asiana näkisikään. Pitää muistaa, että nyt valmistellaan pelastustoimen uudistusta – pelastustoimen ehdoilla.

Uudistushankkeessa alaa on mahdollisuus uudistaa strategisten tavoitteiden mukaisesti. Perimmäisenä tavoitteena on, että voimme jatkossakin ylläpitää riittävää operatiivista valmiutta, ympäröivästä taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Toivon että alan toimijoiden verkosto antaa tukensa uudistustyölle. Tarvitaan myös viestintää: poliittisille päättäjille on annettava selkeä kuva, että pelastustoimen henkilöstö seisoo vankasti uudistuksen takana.

Olennaista on myös se, että pelastustoimessa on itse tiedostettu uudistamistarve. Tähän emme tarvitse ulkopuolisia ärsykkeitä. Alan toimijoiden tulee saada yhdessä uudistaa pelastustoimea – riittävän isosti.

Kiitos!

Kim Nikula
järjestön johtaja


Lähettäjä
Webmaster
16.11.2016
Viimeksi muokattu
08.03.2017
Tunnisteet: rakenneuudistus
Voit kommentoida kirjoitusta omalla nimelläsi. Ilman omaa nimeä lähetetyt viestit poistetaan.
Lähettäjä
webmaster
16.11.2016