Etusivu > Palomiesliitto > Viestintä > Blogi: Kimin kynästä > Asiat eivät ole mustavalkoisia
21.12.2016

Asiat eivät ole mustavalkoisia

Pelastuslaitoksissa nousee säännöllisin väliajoin keskusteluun vuorokausirytmi ja sen tarkoituksenmukaisuus työaikana — ja usein mukana on aimo annos tunteita.

Toisaalla vuorokausityö nähdään syypäänä jokaiseen pelastuslaitoksen ongelmaan ja toisaalla se nähdään erittäin kustannustehokkaana.

Etelä-Savon, Keski-Suomen ja osittain Pohjois-Karjalan pelastuslaitokset ovat päättäneet siirtyä kaksivuorojärjestelmään. Johtajat perustelevat työaikamuutosta nykyisen järjestelmän tehottomuudella, AVIn linjanmuutoksella, työhyvinvoinnin parantumisella ja tulevalla maakuntauudistuksella.

Asioita tuodaan esille "totuuksina" niin, että itselle edulliset asiat korostuvat ja faktat jäävät taka-alalle.

Työaikalaki ei ole muuttunut kymmeneen vuoteen eikä AVI ole muuttanut linjaansa poikkeusluvissa — on toki yhdenmukaistanut lupaprosessia.

Mikäli talous ja tehokkuus olisivat aidosti lähtökohtana, Suomessa olisi yksi pelastuslaitosten hallintoyksikkö ja enintään viisi maakunnallista pelastuslaitosta. Tehokkuutta tulisi, kun toimintamallit yhdenmukaistuisivat ja hallinto- sekä tukiprosesseja keskitettäisiin.

19 muuta pelastuslaitosta on pitänyt vuorokausirytmin etuja selvinä verrattuna esimerkiksi kaksivuorojärjestelmään. Näissä laitoksissa muun muassa ylityöt ovat vähentyneet, pitempi viikkotyöaika on mahdollistanut paremmat tasavahvuudet — ja erityisesti henkilöstön työhyvinvoinnille ja jaksamiselle on annettu painoarvoa.

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää niiden pelastuslaitosten kokemuksiin, jotka ovat olleet aiemmin kaksivuorossa. Esimerkiksi Pirkanmaan sekä Oulu-Koillismaan johdot ovat pitäneet vuorokausirytmiä edullisempana ja tehokkaampana vaihtoehtona. Tälle näkemykselle tulee antaa suuri painoarvo.

Yhtä ainoaa oikeaa totuutta ei tässäkään asiassa ole. Miten eteenpäin?

Työnantajalla on direktio-oikeus työajan suhteen, siitä ei ole epäselvyyttä. Mutta sen lisäksi työnantaja vastaa työntekijöiden työhyvinvoinnista. 

Vastuulliset johtajat hakevat yhteistä linjaa yhdessä työntekijöiden kanssa. Onnistuneita esimerkkejä on paljon: Helsinki, Oulu-Koillismaa, Pirkanmaa, Keski-Uusimaa...

Peiliin katsomisen paikka on myös henkilöstöllä. Kannattaa kuunnella herkällä korvalla johtajia. Miksi osassa laitoksia vuorokausirytmiä ei koeta toimivaksi? Onko siinä korjattavaa?

Olemme liittona valmiita keskustelemaan ja kehittämään työaikajärjestelmiä pelastuslaitoksissa. Olisiko tässä tilaisuus valtakunnalliselle työryhmälle, joka arvioisi parasta vaihtoehtoa? Löydämme yhdessä valtakunnallisesti toimivan vaihtoehdon, joka tuo lisäarvoa kansalaisille, huomioi työnantajan tahdon ja jonka pohjalta henkilöstön työhyvinvointia voidaan edelleen kehittää.

Kim Nikula
järjestön johtaja


Lähettäjä
Webmaster
21.12.2016
Viimeksi muokattu
08.03.2017
Tunnisteet: työaika
Voit kommentoida kirjoitusta omalla nimelläsi. Ilman omaa nimeä lähetetyt viestit poistetaan.
Lähettäjä
webmaster
21.12.2016